Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
ul. Podgórzyńska 6/2
58-560 Jelenia Góra
tel. 075/755 14 02

e-mail: dabrowka@dabrowka.jgora.pl

e-mail kancelaria: kancelaria@dabrowka.jgora.pl

e-mail dyrektora: dyrektor@dabrowka.jgora.pl

e-mail księgowej: ksiegowa@dabrowka.jgora.pl

e-mail pedagoga: pedagog@dabrowka.jgora.pl

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze
ul. Podgórzyńska 6/1
58-560 Jelenia Góra

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze
ul. Podgórzyńska 6/3
58-560 Jelenia Góra

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
ul. Podgórzyńska 6/4
58-560 Jelenia Góra